دسترسی سریع

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

محورهای همایش  ملی«امام خمینی و انقلاب اسلامی و پیوندهای اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی جوامع مسلمان»

 عشق و دلباختگی میلیون‌ها مسلمان در جوامع مسلمان به امام خمینی(ره) و تحسین و تعظیم انقلاب اسلامی ظرفیت عظیمی در جوامع مسلمان است که وجوه بسیاری از آن همچنان فعلیت نیافته است و ملت‌های مسلمان، فارغ از شرایط حاکم بر روابط دولت‌ های حاکم بر آنها، خط سیر عشق و محبت به امام و انقلاب اسلامی را در حوزه‌های مختلف نهادینه نساخته‌اند. به گونه‌ای که با وجود میلیون‌ها علاقمند به امام و انقلاب، روابط عمیقی میان آنها و نیز با امّ القرای جهان اسلام مشاهده نمی‌شود. حال، این مسئله مطرح می‌شود که این تعلق خاطر به امام و انقلاب اسلامی چه ظرفیت‌هایی در ایجاد، تحکیم و توسعه روابط در ابعاد مختلف جوامع مسلمان داراست و چه موانعی در تحقق این ظرفیت‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند. محورهای همایش براساس این نگاه احصا شده است.

 

الف) مبانی فکری امام خمینی و انقلاب و اسلامی در تکوین و توسعه پیوندهای فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی میان جوامع مسلمان

1.مبانی فکری ایجاد و بسط پیوندهای فرهنگی

2.مبانی فکری ایجاد و بسط پیوندهای اجتماعی

3.مبانی فکری ایجاد و بسط پیوندهای علمی

4. مبانی فکری ایجاد و بسط پیوندهای اقتصادی

ب) محورهای امام خمینی، انقلاب و اسلامی و پیوندهای فرهنگی میان جوامع مسلمان

 1. ظرفیت نهادها و موسسات فرهنگی در تحکیم روابط بین جوامع مسلمان

2. ظرفیت رسانه ها و شبکه های مجازی در تحکیم روابط بین جوامع مسلمان

 3. ظرفیت مناسک مذهبی  و اماکن مقدس در تحکیم روابط بین جوامع مسلمان

4. ظرفیت نهادهای مذهبی، مراکز اسلامی، حوزه‌های علمیه و مساجد در تحکیم روابط بین جوامع مسلمان

5.ظرفیت  نهادهای فرهنگی و مذهبی برای مقابله با تهدیدات نرم و تهاجم فرهنگی

ج) محورهای امام خمینی، انقلاب و اسلامی و پیوندهای اجتماعی میان جوامع مسلمان

1. ظرفیت سازمان‌های مردم-نهاد (NGO) در پیوند میان جوامع مسلمان

2. امنیت اجتماعی میان جوامع مسلمان

3. مؤاسات و همیاری های اجتماعی در بحرانهایی نظیر سیل، زلزله و ...

4. تشکل و بسیج اجتماعی در حمایت از جوامع مسلمان در برابر تهدیدهای خارجی

5. زمینه های بسیج اجتماعی در حمایت از محور مقاومت

6. حمایت های اجتماعی در برابر تروریسم تکفیری

7. زمینه‌های بسیج اجتماعی در حمایت از مسئله فلسطین

8. مسئله اسلام ستیزی و ظرفیت‌های اجتماعی جوامع مسلمان در برابر آن

9. مسئله مهاجرین و آوارگان مسلمان و نقش نهادهای مردمی در جوامع مسلمان  

د) محورهای امام خمینی، انقلاب و اسلامی و پیوندهای علمی میان جوامع مسلمان

1. همکاری بین مراکز دانشگاهی و علمی

2. همکاری بین مراکز حوزوی و موسسات دینی

3. همکاری میان نشریات علمی و پژوهشی

4. همکاری میان انتشارات و مراکز نشر

5. همکاری میان پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش‌بنیان

6. همکاری در حوزه سایبری

7. همکاری در حوزه اعزام و پذیرش و بورسیه دانشجو و طلبه

ه) محورهای امام خمینی، انقلاب و اسلامی و پیوندهای اقتصادی میان جوامع مسلمان

1. همکاری میان شرکت های دانش بنیان

2. همکاری میان کارآفرینان

4. همکاری در مسائل زیست محیطی در منطقه

5. تعامل شرکت‌های مهندسی در بازسازی ویرانی‌های جنگ در جوامع مسلمان

6. احیای تعاملات سنّتی میان جوامع مسلمان

7. گردشگری مذهبی و ظرفیت‌های فرهنگی-اقتصادی آن در جوامع مسلمان

 

                                                                   دبیرخانه همایش

                                                               مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی